Terug naar ons werk

Artikel in Deviant

deviant_1

Deviant is het tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierin schreef Opaal het artikel ‘Wie dit niet kan lezen is niet gek’. Het verhaal gaat er over dat veel informatie in de ggz slecht toegankelijk is. Mensen kunnen door een beperking of door psychische problematiek moeite hebben met lezen. Zij hebben juist informatie nodig die makkelijk te begrijpen is.

2012