Terug naar ons werk

Flyers en brochures voor LFB

lfb

Brochures ‘Goed in beeld met de LFB’ 

Een brochure over het dienstenaanbod van de LFB. (2013)

Brochure ‘Op eigen kracht in uw gemeente’ 
Een brochure over wat mensen met een verstandelijke beperking als ervaringsdeskundigen (werkzaam op een lokaal steunpunt) kunnen betekenen in de gemeente (2012).

Flyer LFB
Met het dienstenaanbod van de LFB, bedoeld om mensen naar de website te trekken (2012).

Folder ‘De LFB maakt je sterker’
Informatie over de LFB, belangenbehartiging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

In samenwerking met ontwerpbureau De Ruimte. Opdrachtgever is de LFB (door en voor mensen met een verstandelijke beperking).