Terug naar ons werk

Redactie producten ‘Aandacht voor iedereen’

logo_aandachtvooriedereen_cmykBuro Opaal bewerkt en vereenvoudigt de teksten van nieuwsbrieven en handreikingen over het project ‘Aandacht voor iedereen’ (2012).

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden.

In opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten-Raad (CG-Raad).