Terug naar het overzicht

Het is nu echt zo. Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking ook in Nederland van kracht. Dat betekent dat iedereen in Nederland er voor moet zorgen dat mensen met een beperking ‘gewoon’ mee kunnen doen in de samenleving. Gemeenten moeten beleid gaan maken waarin dat is mee genomen. Als we nu met gemeenten, politiek of bedrijven in gesprek gaan over toegankelijkheid, kunnen we nu dus ‘zwaaien’ met dit verdrag.

Niet alleen gebouwen, vervoer, attracties enzovoorts moeten voor iedereen toegankelijk worden. Ook de informatie over die gebouwen en over voorzieningen, scholen en werk moet voor iedereen te begrijpen zijn. Denk ook aan bewegwijzering. Of aan informatie over wetten en regels.

opaalenjand

Het is nog lang niet zover dat het allemaal zo is. Dat weten wij bij Opaal. Dat weet ook taal-talent Jan Distelblom. Jan is 54 jaar en afhankelijk van een rolstoel. Hij kwam in juni bij Opaal ‘prokkelen’. We hebben toen ook met hem over het VN-verdrag gesproken. Als het gaat om begrijpelijke taal en toegankelijk informatie doet Jan erg zijn best om anderen te laten weten dat dit beter kan. Jan heeft door zijn lichamelijke problemen ook te maken met ‘fysieke toegankelijkheid’. Daarover schreef hij na zijn bezoek aan Opaal een blog: DREMPELS – door Jan Distelblom

NB: Prokkel staat voor ‘prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking’.