Terug naar ons werk

Boek ‘Vanzelfsprekend?’

vanzelfsprekend

‘Vanzelfsprekend?’ gaat over bejegening en de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Opaal werkte mee aan de samenstelling van dit boek.
Aartjan ter Haar & Sandra Overbeek (Red.), Antwerpen/Apeldoorn – Garant, 2007, ISBN 978-90-441-2216-9.