Terug naar ons werk

Drie brochures over sociale veiligheid

De redactie van een reeks van drie brochures over sociale veiligheid van kinderen met een verstandelijke beperking.

De brochures zijn bedoeld voor ouders en vertegenwoordigers. Ze geven informatie en voorbeelden over weerbaarheid, grenzen stellen en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De serie bestaat uit drie uitgaven:

  • Autisme, een verstandelijke beperking en sociale veiligheid
  • Downsyndroom en sociale veiligheid
  • Kinderen met meervoudige beperkingen en sociale veiligheid

De inhoud is tot stand gekomen in samenwerking met lidorganisaties van Ieder(in), respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting Downsyndroom, de BOSK en VG Netwerken.

De drie brochures kunt u hieronder downloaden.