Home

Buro Opaal vindt toegankelijke en begrijpelijke informatie wenselijk
voor alle mensen in de samenleving.

Buro Opaal logo

Opaal maakt moeilijke teksten over ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk.
We maken informatie ook beeldend met illustraties of film.

portfolio