Terug naar ons werk

De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015

Brochure over de Zorgwetten, eenvoudig uitgelegd (mei 2018).

  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Jeugdwet
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Geschreven voor mensen die graag in eenvoudige taal informatie willen ontvangen. Te downloaden van de website: www.ikdoemee.nl.

In opdracht van KansPlus, Ieder(in) en LSR, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’.

In samenwerking met Amy Besten.