Handreiking en praatplaten – Medezeggenschap en technologie

Handreiking en praatplaten - Medezeggenschap en technologie

Het is belangrijk dat cliëntenraden meepraten en meebeslissen over technologie. Deze (digitale) handreiking kan daarbij helpen.
We laten zien over welke onderwerpen je afspraken moet maken.
We geven voorbeeldvragen waarmee de cliëntenraad kan nadenken over technologie.
Die staan op de praatplaten.

praatplaat
praatplaat

De handreiking is tot stand gekomen vanuit de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg.
Dit is een programma van Volwaardig Leven, in opdracht van het Ministerie van VWS.
De handreiking is geschreven in samenwerking met het LSR – landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, Vilans en Academy Het Dorp.

Buro Opaal deed de hertaling, redactie en opmaak.
In samenwerking met Amy Besten en Trijntjekool Tekst en Advies

(2021)