Terug naar ons werk

Medezeggenschap in crisistijd

    

In de coronacrisis worden veel afspraken gemaakt.
Over hoe je veilig met elkaar omgaat.
Of over hoeveel bezoek je mag ontvangen.
Het is belangrijk dat lokale cliëntenraden hierover nadenken.
Deze handreiking wil lokale cliëntenraden helpen met medezeggenschap in crisistijd.

Een handreiking voor lokale cliënten- en verwantenraden.
Een handreiking eenvoudig verteld, voor cliënten en cliëntenraden.
Beide handreikingen zijn hier te downloaden.

Uitgaven van KansPlus en het LSR.
Buro Opaal deed de redactie, de hertaling en de opmaak.
In samenwerking met Trijntjekool Tekst en Advies  en Amy Besten.

Download de eenvoudige versie ‘Lokale cliëntenraden en medezeggenschap in de coronacrisis’ hier.

(2020)