Terug naar ons werk

Wet zorg en dwang – brochure en flyers

Uitleg over de Wet zorg en dwang (Wzd) in eenvoudige taal.
De WZD regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.

Tweede druk – april 2019.
Hier te downloaden.

In opdracht van KansPlus en LFB. In het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’.

In samenwerking met Amy Besten.

Als vervolg zijn vier flyers ontwikkeld over de Wzd voor vier verschillende doelgroepen: mensen met een verstandelijke beperking, familie, vertegenwoordigers en mensen met een psychogeriatrische aandoening. In op dracht van VWS. In samenwerking met KansPlus en Amy Besten.  (Oktober 2019)