Terug naar ons werk

PlusPunt – ZEG’s

 

Download hier de laatste PlusPunt-ZEG’s om te lezen.

PlusPunt is het tijdschrift van KansPlus – Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. In de PlusPunt zit het katern ZEG’s, over zeggenschap en medezeggenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. PlusPunt – ZEG’s is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders en coaches. ZEG’s is vooral ook bedoeld voor cliëntenraden.

ZEG’s is eenvoudig geschreven. Zodat mensen die moeite hebben met lezen, het ook echt kunnen lezen.
In ZEG’s staan ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen om hen heen. Over de keuzes die zij maken in het leven. Over alle onderwerpen die daarmee te maken hebben. Over vormen van zeggenschap en medezeggenschap.
In ZEG’s staat ook informatie over belangrijke ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor en het leven van mensen met een beperking.

Buro Opaal zorgt er voor dat de PlusPunt – ZEG’s er vier keer per jaar komt.
Opdrachtgever is KansPlus-VraagRaak.
Ontwerp en vormgeving is MEO.